ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

Άμεση επέμβαση στο χώρο σας σε περίπτωση ανάγκης!

Εξυπηρέτηση σε όλη την Πελοπόννησο, τη Στερεά & την Αττική

Στη Sensor Security, στην Κόρινθο, προσφέρουμε υπηρεσίες φυλάξεων υψηλών προδιαγραφών,
με τακτικές περιπολίες και άμεση επέμβαση για την απόλυτη προστασία κάθε χώρου!

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Η Sensor Security διαθέτει επανδρωμένα περιπολικά οχήματα, που αναλαμβάνουν φυλάξεις και περιπολίες, επεμβαίνοντας άμεσα σε περίπτωση συναγερμού.

Από τη στιγμή που το Κέντρο Λήψης Σημάτων και Εικόνας της εταιρείας μας λάβει σήμα συναγερμού, ενημερώνεται το πλήρωμα του περιπολικού για τα εξής:

- ποιο είναι το αισθητήριο που έδωσε το συναγερμό.

- σε ποιο σημείο του προστατευόμενου χώρου βρίσκεται το αισθητήριο αυτό.


Το όχημα περιπολίας χωρίς καμιά καθυστέρηση σπεύδει στον προστατευόμενο χώρο, ενεργοποιώντας τους φάρους. Φθάνοντας εκεί, το πλήρωμα ελέγχει με προσοχή για τυχόν διάρρηξη, κλοπή κ.τ.λ. και ενημερώνει τον Κεντρικό Σταθμό. Αυτός, με τη σειρά του, ενημερώνει τον πελάτη και τις αρμόδιες αρχές, αν αυτό χρειάζεται. Αφού βεβαιωθούμε ότι ο χώρος είναι ασφαλής, το περιπολικό με το πλήρωμά του αποχωρεί.

Τα οχήματα της Άμεσης Επέμβασης είναι επανδρωμένα με ένστολους φύλακες -με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προσωπικού security, οι οποίοι καθοδηγούνται από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Sensor Security, μέσω ασυρμάτου VHF. Κάθε όχημα της Άμεσης Επέμβασης είναι εξοπλισμένο, επίσης, με προηγμένο σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS).
ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ
Διαθέτοντας περιπολικά οχήματα επανδρωμένα με ένστολους φύλακες, στη Sensor Security, στην Κόρινθο, αναλαμβάνουμε την επιτήρηση και φύλαξη σπιτιών, κτιρίων, εμπορικών κέντρων, εργοστασίων, οικοδομών και οποιωνδήποτε κτιριακών εγκαταστάσεων. Παρέχουμε, επίσης, υπηρεσίες επιτήρησης σε γειτονιές, απομακρυσμένους οικισμούς και χωριά.

Τα περιπολικά οχήματα της εταιρείας μας εκτελούν διαρκείς περιπολίες -στα σημεία που έχουν συμφωνηθεί με τους πελάτες μας- από τις 22:00 έως τις 06:00, όλες τις ημέρες του έτους, διενεργώντας προληπτικούς ελέγχους με εναλλασσόμενο κάθε φορά δρομολόγιο και έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου! Έτσι, διασφαλίζεται η άριστη φύλαξη των χώρων σας!

Οι ένστολοι φύλακες της Sensor Security διενεργούν εξωτερική έρευνα στον καλυπτόμενο χώρο προς ανεύρεση ενδείξεων κινδύνου, διάρρηξης ή ζημιάς και ενημερώνουν, άμεσα, τον Κεντρικό Σταθμό της εταιρείας μας σε κάθε περίπτωση εντοπισμού ενδείξεων.

Τα περιπολικά οχήματα της Sensor Security είναι εξοπλισμένα με περιστρεφόμενους φάρους, συσκευή ασυρμάτου VHF, χρώματα και διακριτικά της εταιρείας μας και είναι έτοιμα, ανά πασά στιγμή, για οποιαδήποτε αποστολή (κατόπιν σχετικής οδηγίας από το Κεντρικό Σταθμό λήψης σημάτων συναγερμού).

Διαθέτουν σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS), για γρήγορη και αποτελεσματική κίνηση προς το σημείο επέμβασης. Με το κλειστό κύκλωμα που είναι εγκατεστημένο πάνω σε αυτά, καταγράφεται όλη η διαδρομή τους και η συμπεριφορά των οδηγών και των δραστών.
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ
Στη Sensor Security, στην Κόρινθο, αναλαμβάνουμε στατικές φυλάξεις σε οικίες, καταστήματα, αρχαιολογικούς χώρους, φωτοβολταϊκά πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις, parking σκαφών κ.ά.

Διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας (security) μπορούμε να προστατέψουμε την περιουσία σας και κάθε χώρο με αντικείμενα αξίας, αλλά και να αναλάβουμε τη φύλαξη οποιασδήποτε εκδήλωσης, συναυλίας, αθλητικής διοργάνωσης κ.λπ., σύμφωνα, πάντα, με τις απαιτήσεις του διοργανωτή. Με μεγάλη εμπειρία και γνώσεις στον τομέα μας, μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για την καλύτερη δυνατή φύλαξη του χώρου σας!

ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
Στη Sensor Security, στην Κόρινθο, αναλαμβάνουμε στατικές φυλάξεις λιμένων και πλοίων, με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας (security). Το προσωπικό μας διαθέτει ειδική άδεια φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων και πλοίων, σύμφωνα με το διεθνή κώδικα ISPS (Ιηternational ships and ports security).

Οργανώνουμε τη φύλαξη του λιμένα και των πλοίων, εντοπίζοντας τα ευαίσθητα και επικίνδυνα σημεία, τόσο από πλευράς παράνομης εισόδου, όσο και από πλευράς ασφάλειας προσωπικού και επισκεπτών.

Αναθέτουμε στους ειδικά εκπαιδευμένους φύλακες αρμοδιότητες ανάλογες, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι ανωτέρω στόχοι, εξοπλίζοντάς τους και με ανάλογο σύγχρονο εξοπλισμό ασφαλείας.

Δημιουργούμε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, ελέγχουμε τους χώρους για ύποπτα αντικείμενα και χειριζόμαστε τα εφόδια και τα φορτία των πλοίων, καθώς και τις ασυνόδευτες αποσκευές.

Μέλημα της εταιρείας μας, εκτός από την πλήρη φύλαξη ενός λιμένα και πλοίου, είναι και ο αποτελεσματικός έλεγχος της κίνησης σε αυτά, η διευκόλυνση της πρόσβασης εργαζομένων και επισκεπτών και, γενικά, η διατήρηση της ομαλής ροής σε εισόδους και εξόδους.

Στη Sensor Security αναλύουμε με κάθε λεπτομέρεια τις ανάγκες του χώρου σας
και σας προτείνουμε ένα σχέδιο ασφάλειας
που απαντά σε κάθε πιθανό σενάριο κινδύνου!

Σε κάθε στατική φύλαξη που αναλαμβάνουμε, το προσωπικό μας εκπαιδεύεται με βάση τις ανάγκες εκάστοτε χώρου. Πολύ σημαντική θεωρείται η εξοικείωσή του με το περιβάλλον, αλλά και με τις δραστηριότητες κάθε πελάτη.

Ο σχεδιασμός ασφάλειας καλύπτει:

 • την περιμετρική ασφάλεια
 • τον έλεγχο εισόδων
 • τον έλεγχο εσωτερικών χώρων
 • γενικότερα, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ασφάλειας

Στη Sensor Security φροντίζουμε για τη συνεχή εκπαίδευση
του προσωπικού μας στους εξής τομείς:

 • Αντιμετώπιση καταστάσεων σε διαρρήξεις και ένοπλες ληστείες και τρόπος αντιμετώπισης των επίδοξων διαρρηκτών
 • Ανάλυση ρίσκου
 • Βασικές αρχές προσωπικής ασφάλειας
 • Αποφυγή συμπλοκής
 • Αναγνώριση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (ΑΕΜ)
 • Βασικές αρχές ελέγχου σε επιβάτες
 • Αποφυγή ρουτίνας εν ώρα εργασίας
 • Έλεγχοι εισόδων κτιρίων βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Έλεγχοι για εκρηκτικά
 • Πρακτικές πρώτες βοήθειες
 • Άοπλες τεχνικές μάχης & τεχνικές αυτοάμυνας
 • Αποφυγή και πρόληψη επιθετικής συμπεριφοράς
 • Οργάνωση ασφάλειας κατοικίας VIP
 • Οργάνωση ασφάλειας χώρου εργασίας
 • Χάραξη δρομολογίων και ευαίσθητων σημείων διαδρομής
 • Αρμοδιότητες και νομικό πλαίσιο αρμοδιότητας φυλάκων
 • Τρόποι αντιμετώπισης πυρκαγιών και πανικού πάνω σε συγκεκριμένο σχεδιασμό και σενάρια και χρήση πυροσβεστικών μέσων
 • Διαφύλαξη απόρρητων πληροφοριών
 • Διαβιβάσεις και κωδικοί επικοινωνίας ασυρμάτου
 • Χειρισμός σε σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα (Κάμερες – συστήματα ασφαλείας)
 • Φύλαξη υψηλών προσώπων VIP
 • Φύλαξη εκθέσεων και συναυλιών
 • Φύλαξη ξενοδοχείων
 • Τακτικές εισόδου και εξόδου από όχημα

Άριστες υπηρεσίες φυλάξεων, με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & περιπολίες,
από τη Sensor Security, στην Κόρινθο.

Εξυπηρέτηση σε όλη την Πελοπόννησο, τη Στερεά & την Αττική!