Υπέρυθρος προβολέας εμβέλειας 100μ

Υπέρυθρος προβολέας εμβέλειας 100μ