Θήκη στεγανή θερμενόμενη για κάμερα σώμα

Θήκη στεγανή θερμενόμενη για κάμερα σώμα