Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX DG 85

Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX DG 85