Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης OPTEX VX402

Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης OPTEX VX402