Μονάδα Πυρανίχνευσης – PARADOX FIGHTER

Ανιχνευτής καπνού Hochiki SLR3
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ Hochiki SLRE3
Μάρτιος 31, 2016
PARADOX Matrix Κεντρική μονάδα πυρανίχνευσης
Μονάδα Πυρανίχνευσης – PARADOX MATRIX
Μάρτιος 31, 2016
PARADOX Fighter Κεντρική μονάδα κατάσβεσης - πυρανίχνευσης

PARADOX Fighter Κεντρική μονάδα κατάσβεσης - πυρανίχνευσης

  Γενικά χαρακτηριστικά

  • Συμβατικό κέντρο πυρανίχνευσης & κατάσβεσης βασισμένο σε τεχνολογία Bus. Η λειτουργία γίνεται μέσω μενού τριών επιπέδων πρόσβασης.
  • Επεκτασιμότητα ζωνών: Από 8 μέχρι 72 είσοδοι συμβατικών αναλογικών ανιχνευτών, με τη χρήση πλακετών επέκτασης διασυνδεδεμένων μέσω του BUS 4-καλωδίων. 8 ζώνες ανά πλακέτα επέκτασης.
  • Λειτουργία Cross-zoning/κατάσβεσης: Έως και 18 περιοχές κατάσβεσης. Για να οριστεί μια περιοχή κατάσβεσης, το σύστημα χρησιμοποιεί 4 ζώνες και 4 ρελέ. Μία αξιόπιστη ανίχνευση κατάστασης συναγερμού και, στη συνέχεια, μία ακολουθία ενεργοποιήσεων ρελέ επιτρέπει το σύστημα να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα κατάσβεσης με τη χρήση αερίων.
  • Επεκτασιμότητα εξόδων: από 8 μέχρι 72 ρελέ, ένα ανά ζώνη.
  • Πληκτρολόγιο με LCD οθόνη, για λειτουργίες επίβλεψης, χειρισμού και προγραμματισμού του συστήματος.
  • Δύο γενικές έξοδοι ρελέ συναγερμού. Οι δύο επιβλεπόμενες έξοδοι συσκευών ειδοποίησης ενεργοποιούνται όταν το σύστημα μπει σε κατάσταση συναγερμού.
  • Μία γενική έξοδος ρελέ σφάλματος: Ξηρή επαφή ρελέ 3A max. Ενεργοποιείται με την ανίχνευση σφάλματος.
  • Κωδικοποιητής: Είναι δυνατή η επικοινωνία του συστήματος Fighter με Κεντρικό Σταθμό Λήψεως Σημάτων.
  • Απομόνωση των εισόδων ζωνών και των εξόδων ρελέ: Οι είσοδοι των ζωνών και οι έξοδοι των Ρελέ μπορούν να απενεργοποιούνται.
  • Λειτουργία Ιntellizone (Επιβεβαίωση συναγερμού): Η λειτουργία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης ύπαρξης πραγματικής αιτίας, πριν το σύστημα μπει σε κατάσταση συναγερμού.
  • Λειτουργία Ημέρας/Νύχτας: Η λειτουργία αυτή μειώνει ψευδείς συναγερμούς κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών της ημέρας με τη χρήση της λειτουργίας Ιntellizone. Παραδείγματος χάριν, κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας σε χώρο καπνίσματος οι/η ζώνες-η ρυθμίζονται αυτομάτως σαν Ιntellizone και τις υπόλοιπες ώρες λειτουργούν σαν κανονικές ζώνες άμεσης ανταπόκρισης.
  • 3 επιλογές για γενική εκκένωση κτηρίου: Το σύστημα μέσα από το πλήκτρο αναγγελίας φωτιάς ή/και ένα συνδυασμό πλήκτρων από το πληκτρολόγιο ή/και τις ζώνες κατάσβεσης μπορεί να μπει σε κατάσταση γενικής εκκένωσης.
  • Walk test: Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, κάθε φορά που ένας ανιχνευτής ενεργοποιείται από τον εγκαταστάτη, οι συσκευές ειδοποίησης θα ενεργοποιούνται για μία μικρή χρονική περίοδο.
  • Καταγραφή συμβάντων: Αποθήκευση έως και 1.000 συμβάντων.
  • Δυνατότητα επίβλεψης (Monitoring), χειρισμού και προγραμματισμού του συστήματος μέσω RS-232.
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης επίβλεψης, χειρισμού και προγραμματισμού του συστήματος μέσω FRTCP/IP module.
  • Πιστοποιημένο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης ΕΝ 54-2:1997/Α1:2006/AC:1999, ΕΝ 54-4:1997/Α2:2006/AC:1999 & ΕΝ 12094-1:2003 (Κατάσβεση). Αριθμός Πιστοποίησης 123-CPD-0308, 2 Ιουλίου 2012.