Εσωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX PET DG75

Εσωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX PET DG75