Μονάδα αναφοράς ορόφων ανελκυστήρα CA-A482

Μονάδα αναφοράς ορόφων ανελκυστήρα CA-A482