Κάρτα προσέγγισης Proximity υλικό PVC με δυνατότητα εκτύπωσης

Κάρτα προσέγγισης Proximity υλικό PVC με δυνατότητα εκτύπωσης