Κάρτα προσέγγισης Proximity υλικό PVC απλή

Κάρτα προσέγγισης Proximity υλικό PVC απλή