Βιομηχανικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki IFD-E

Βιομηχανικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki IFD-E