Θήκη λήψης δείγματος αέρος SBD2 για ανιχνευτή καπνού

Θήκη λήψης δείγματος αέρος SBD2 για ανιχνευτή καπνού