Εσωτερικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki DRD-E

Εσωτερικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki DRD-E