Ανιχνευτής καπνού Hochiki SLR3

Ανιχνευτής καπνού Hochiki SLR3