Ανιχνευτής επιτάχυνσης PARADOX GS250

Ανιχνευτής επιτάχυνσης PARADOX GS250